strona główna
strona główna program partnerzy media kontakt

Turnieje klubowe

Rozgrywki pomiędzy klubami w swoim okręgu mają na celu zwiększenie zainteresowanie tenisem głównie w klubach i umożliwienie osobom które chcą uczestniczyć w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim zmierzenie się z innymi klubami. Terminarz rozgrywek klubowych jest ustalany z zainteresowanymi klubami. Są to rozgrywki wyłącznie drużynowe osób powyżej 20go roku życia, amatorów nie grających zawodowo w klubach od co najmniej 5ciu lat.

W rozgrywkach międzyklubowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby które uczestniczą w klubowym Challengerze tenispolska i mogą reprezentować tylko jeden klub na terenie Polski.
Drużyna klubowa składa sie z sześciu osób plus dwóch rezerwowych. Kobiety są dopuszczone do gry z mężczyznami jeżeli znajdują sie na liście rankingowej.

Zespół klubowy, sześcioosobowy, jest w następującym składzie:
1. I-sza rakieta singlowa
2. II-ga rakieta singlowa
3. i 4. I-szy zespół deblowy
5. i 6. II-gi zespół deblowy
7. i 8. 2 osoby rezerwowe (opcja)
W żadnym zestawieniu nie może grać ta sama osoba tzn. singiel nie może grać w drużynie deblowej i odwrotnie.

Jeżeli osoby z powyższymi pozycjami na liście nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w rozgrywkach międzyklubowych prawo do reprezentowania klubu otrzymuja kolejne osoby na liście. Dopuszczalna jest zamiana pozycji w drużynie np. numer 1 na liście może grac debla ale to musi być jego wyłączna decyzja.
Każdy klub powinien mieć Kapitana Klubu (osoba grająca w Challengerze i zaangażowana w sprawy klubowe).
Kapitan w uzgodnieniu z kierownictwem klubu powinien dokonać selekcji drużyny i prowadzić ją w rozgrywkach międzyklubowych.
Kapitan może być osobą grającą lub niegrajacą w drużynie. Jeżeli gra, podlega on tym samym prawom selekcji jak każda inna osoba na liście. Kierownictwo klubu nie może dokonac selekcji osób spoza Challengera do rozgrywek międzyklubowych.
Selekcja odbywa się każdorazowo na 7 dni przed terminem meczu. Liczy się aktualna pozycja osoby na tablicy w dniu poprzedzającym selekcję (godzina 24:00).
Tenispolska.pl musi być na bieżąco powiadamiany o zmianach w Challengerze i będzie prowadził podstronę internetową każdego klubu.

Rozgrywki miedzyklubowe będą przebiegały w następujący sposób:

Gra zarówno singlowa jak i deblowa w systemie "nagła śmierć".
Przy stanie 40:40 w gemie, strona odbierająca decyduje na jakim polu piłka będzie odbierana i ta piłka kończy gema.
Przy remisie w secie rozgrywamy 12 punktowego tie breaka.

Osoby reprezentujące klub pokrywają wszystkie koszty: opłaty kortowe, piłki, przejazdy, wyżywienie, napoje etc. Klub może z własnej inicjatywy pokryć częściowe lub całkowite koszty.
Sugeruje się aby drużyny występowały w jednolitych strojach. Zawodnicy we własnym zakresie mogą szukać sponsora. Tenis polska.pl w takim przypadku może zaoferować pakiet promocyjny.

Rozgrywki eliminacyjne w grupach - 3 kluby.
Trzy turnieje po jednym w każdym klubie. Każda drużyna gra z każdą.
Za każde zwycięstwo idnywidualne lub deblowe drużyna otrzymuje jeden punkt.
Maksymalna ilość punktów - 4 do podziału.
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, remis 1 punkt, przegrana 0 punktów.
Drużyna która zdobędzie najwiekszą ilość punktów w trzech turniejach przechodzi do rundy finałowej.
Przy identycznej ilości punktów dużych liczy się liczba bezpośrednich zwycięstw a w przypadku remisu liczba zwycięstw pierwszej rakiety i kolejnych.
Mecze są sędziowane przez zainteresowanych zawodników.
W przypadku nimożności dojścia do porozumienia, spór rozstrzyga przedstawiciel klubu w którym odbywają sie zawody.

Zwycięski zespół przechodzi do grupy półfinałowej w której znajdą się dwie drużyny.
Rozegrane zostana dwa mecze, po jednym w każdym klubie według systemu z eliminacji.
Zwycięski zespół przechodzi do finału.

Finał zostanie rozegrany na neutralnych kortach (wybór organizatora). Sędziowanie przez osoby wyznaczone przez organizatora.
Drużyny otrzymują pamiątkowe puchary a wszyscy zawodnicy którzy uczestniczyli w rozgrywkach od eliminacji pamiątkowe medale.
Członkowie drużyn grający w finałach również otrzymują pamiątkowe puchary.

do góry